Adwokat Tomasz Leśnik

Ukończył stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku prawo, broniąc pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ.

W toku studiów został laureatem konkursu organizowanego przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ze znajomości i praktycznego zastosowania prawa karnego materialnego.

Po uzyskanym absolutorium, ukończył semestr na Università degli Studi di Messina na kierunku prawo, gdzie zdawał egzaminy ustne w języku angielskim oraz włoskim.

W 2012r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Bankowość z wynikiem bardzo dobrym.

Posiada certyfikat TOLES potwierdzający znajomość Legal English.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk w prokuraturze w Krakowie, w sądzie w Nowym Sączu oraz jako aplikant w kancelariach w Nowym Sączu i Krakowie.

Od 2012r. jest członkiem krakowskiej izby adwokackiej, w ramach której odbył aplikację adwokacką pod osobistym patronatem adwokata Jacka Karpa, zakończoną egzaminem adwokackim i uzyskaniem wpisu na listę adwokatów.

Włada językiem angielskim i włoskim.

o-mnie
icon

Członek krakowskiej izby adwokackiej

icon

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

icon

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

icon

Znajomość języka angielskiego i włoskiego